Stichting Zakaat Nederland helpt en motiveert

Welkom bij Stichting Zakaat Nederland

Wij helpen en motiveren moslims in Nederland om hun Islamitische verplichtingen na te komen door betrouwbare informatie te geven over de verplichtingen en met name over Zakaat.  Wij zorgen er onder andere voor dat Zakaat en Sadaqa gelden transparant en conform de regels besteed worden. 

Ramadan Mubarak

Wat is Zakaat?

Zakaat

Zakaat is één van de 5 pijlers waarop de Islam rust. De letterlijke betekenis van zakaat is groei en zegen. Technisch gezien betekent zakaat het zuiveren van iemands rijkdom en bezittingen door het doneren van een voorgeschreven hoeveelheid aan de armen en behoeftigen in een daad van aanbidding. Het geven van zakaat is een verplichting voor degenen die in het bezit zijn van een nisaab.
Zakaat is de bijdrage in natura of geld, die een rijke moslim ieder jaar aan de arme moslims moet afdragen. Het moraal hiervan is dat je niet zelfzuchtig moet zijn en ook niet teveel waarde hecht aan aardse bezittingen, maar dat je altijd klaar moet staan om je broeders en zusters te helpen met de middelen die je hebt. Zakaat is verplicht op alle moslims die een heel jaar lang in het bezit zijn van goud met een minimum gewicht van 87,37 gram, of zilver met een minimum gewicht van 611,62 gram.

Zakaat voor goud/zilver is 2,5% van het totaal aantal (kilo)grammen omgezet in geldwaarde. Jaarlijks moet men van de totale waarde dat men bezit 2,5% afdragen. De zakaat wordt berekend over de waarde in contanten of goud en zilver op de dag en tijd dat u uw Islamitisch jaar afsluit. Dit Islamitisch jaar wordt berekend vanaf de dag dat u de houder van nisaab bent. De intentie voor het geven van zakaat is een voorwaarde. Het is geen vereiste om het erbij te vermelden. Oprechtheid is weer een voorwaarde van (elke)intentie. Oprechtheid betekent hier met de intentie van zakaat en de intentie dat je een verplichting nakomt.

Zakaat in de Quran

Quran

  • De gelijkenis van degenen, die hun rijkdommen voor de zaak van Allah besteden, is als de gelijkenis van een graankorrel, die zeven aren voortbrengt, in elke aar honderd korrels. Allah vermeerdert voor wie Hij wil; Allah is Alomvattend, Alwetend. (2:261)
  •  
  • Allah schaft de rente af en doet de weldadigheid toenemen. En Allah heeft niet lief alle ondankbare en zondaren. (2:276)
  •  
  • Satan dreigt u met armoede en gelast u hetgeen slecht is, terwijl Allah uit Zichzelf u vergiffenis en overvloed belooft; en Allah is Overvloedig-gevend, Alwetend. (2:268)

Projecten

Stichting Zakaat Nederland heeft meerdere projecten met verschillende doelen. Kies een project die u dichter bij het hart ligt en draag bij aan een gemeenschappelijke doel.

Evenementen

Regelmatig organiseert Stichting Zakaat Nederland interessante evenementen voor u om bij te kunnen wonen. Van informatieve avonden vol diepgang, tot sociale bijeenkomsten om de gemeenschap dichter tot elkaar te laten komen.

Helpt u mee met uw donatie?

Select Amount:
Post Views: 150.518