Transparant in financiën

Download het hier door erop te klikken (pdf) 

 

Jaarverslag Stichting Zakaat Nederland 2020


Jaarverslag Stichting Zakaat Nederland 2019

 

Jaarverslag Stichting Zakaat Nederland 2018

 

Stichting Zakaat Nederland is transparant in zijn financiën en daarom kunnen wij op verzoek ook de bankafschriften mailen.
Hierbij kunnen sommige namen van donateurs die anoniem wensen te blijven verwijderd zijn. 

Jaarverslag over 2021 zal voor 1 maart 2022 gepubliceerd worden. 

 

VerantwoordingPicGrassHand