Transparant in financiën

Download het hier door erop te klikken (pdf) 

 

  1. Jaarverslag Stichting Zakaat Nederland 2022 
  2. Jaarverslag Stichting Zakaat Nederland 2021
  3. Jaarverslag Stichting Zakaat Nederland 2020
  4. Jaarverslag Stichting Zakaat Nederland 2019
  5. Jaarverslag Stichting Zakaat Nederland 2018

 

 

Stichting Zakaat Nederland is transparant in zijn financiën en daarom kunnen wij op verzoek ook de bankafschriften mailen.
Hierbij kunnen sommige namen van donateurs die anoniem wensen te blijven verwijderd zijn. 
Jaarverslag over het jaar 2023 zal voor 1 april 2024 gepubliceerd worden.