Transparant in financiën

Download het hier door erop te klikken (pdf) 

 

Jaarverslag Stichting Zakaat Nederland 2021

 

Jaarverslag Stichting Zakaat Nederland 2020


Jaarverslag Stichting Zakaat Nederland 2019

 

Jaarverslag Stichting Zakaat Nederland 2018

 

Stichting Zakaat Nederland is transparant in zijn financiën en daarom kunnen wij op verzoek ook de bankafschriften mailen.
Hierbij kunnen sommige namen van donateurs die anoniem wensen te blijven verwijderd zijn. 
Jaarverslag over het jaar 2022 zal voor 1 april 2023 gepubliceerd worden.