Ondersteuning aan Mohammed Abdoel

De heer Mohammed Abdoel is met meervoudige beperkingen geboren en vanwege zijn beperkingen is hij bedlegerig en extra hulpbehoevend. Zijn moeder Rehana Abdoel was radeloos omdat zij financieel niet zo sterk is en hulp nodig heeft bij de zorg van haar zoon. Wij van Stichting Zakaat Nederland (Suriname) hebben gemeend dat dit een goed doel is om te ondersteunen. Wij hebben daarom direct contact opgenomen met Stichting 1 voor 12 om hulp te bieden. Wij hebben afgesproken dat Stichting Zakaat Nederland (Suriname) voorlopig alle incontinentiematerialen zal leveren aan Mohammed Abdoel. Zie hieronder ook het film fragment van deze donatie.

     

28 Feb
Ondersteuning aan Mohammed Abdoel
  • Organized by: Stichting Zakaat Nederland (Suriname)
  • Venue: Paramaribo, Suriname

Event Sponsor

  • Ondersteuning aan Mohammed Abdoel