Cookie Policy (US)

Cookie Policy (US)

Sadaqatoel-Fitr
Hier kunt u uw Sadaqatoel-Fitr afdragen.

Beschrijving

Op de eerste dag van de maand Shawwaal wordt Ied-oel-Fitr gevierd. Dankzij de maand Ramadaan en de zegeningen vieren wij het Ied-oel-Fitr feest om ons geluk te tonen en Allah de Verhevene te bedanken voor Zijn Genade en Zegeningen wegens de maand Ramadaan.

Een aanbidding die met het vasten en ook met Ied-oel-Fitr te maken heeft. Die aanbidding heet Sadaqatoel-Fitr. Gezegende Hazrat Abdoellah رضي الله عنه heeft gezegd: “De Geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft de moeslims Sadaqatoel-Fitr verplicht gesteld, om daarmee het vasten van ijdel- en wellustigheden te reinigen en tevens als voedsel voor de armen te dienen.” (Mishkaat Sharief)

فرض رسول اللّہ صلی اللہ علیہ و سلم زک و ة ال غطوؕ ھو الصّیام من الّغو و الرّفث و طعمة للمساکین

Wie 611,62 gram zilver of 87,37 gram goud bezit moet Sadaqatoel-Fitr uitgeven. Dit bedrag is door de Schriftgeleerden vastgesteld op € 6,50 per persoon.
De Sadaqatoel-Fitr mag in de maand Ramadaan ook uitgegeven worden. Gezegende Hazrat Abdoellah رضي الله عنه heeft gezegd: “Ze (de gezegende metgezellen van de Geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم) gaven Sadaqatoel-Fitr een dag of twee vóór de Ied-oel-Fitr uit.” (Boecharie Sharief)
Zo krijgt men meer beloning wegens de maand Ramadaan.