UN High Commissioner slams Modi govt for cracking down on free speech (Hoge Commissaris van de VN bekritiseert regering Modi voor harde aanpak van vrije meningsuiting)

UN High Commissioner slams Modi govt for cracking down on free speech (Hoge Commissaris van de VN bekritiseert regering Modi voor harde aanpak van vrije meningsuiting)

UN High Commissioner slams Modi govt for cracking down on free speech (Hoge Commissaris van de VN bekritiseert regering Modi voor harde aanpak van vrije meningsuiting)

UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet on Monday slammed Indian authorities in connection with its crackdown on activists, journalists for exercising their right to the freedom of expression.

”Ongoing use of the Unlawful Activities (Prevention) Act throughout India is worrying, with Jammu & Kashmir having among the highest number of cases in the country,” she said while addressing 48th session of the Human Rights Council.

She added that restrictions on public assembly, and frequent temporary communication blackouts, continue in Jammu and Kashmir, while hundreds of people remain in detention for exercising their right to the freedom of expression, and journalists face ever-growing pressure.

”While I acknowledge the Government’s efforts to counter terrorism and promote development in the region, such restrictive measures can result in human rights violations and foster further tensions and discontent,” she said.

India has dismissed the UN High Commissioner’s remarks. Reenat Sandhu, Secretary (West) Ministry of External Affairs, said, ”Any shortcomings in upholding human rights must be addressed in a transparent and impartial manner, anchored in respect for national sovereignty and non-interference in internal affairs of States.”

Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, heeft maandag de Indiase autoriteiten bekritiseerd in verband met het hardhandig optreden tegen activisten en journalisten die hun recht op vrije meningsuiting uitoefenen.

“Het aanhoudende gebruik van de wet ter voorkoming van onwettige activiteiten (Unlawful Activities (Prevention) Act) in heel India is zorgwekkend, waarbij Jammu en Kasjmir tot de landen met het grootste aantal gevallen behoort”, zei ze tijdens haar toespraak tot de 48e zitting van de Mensenrechtenraad.

Zij voegde eraan toe dat in Jammu en Kasjmir nog steeds beperkingen gelden voor de openbare vergadering en dat de communicatie vaak tijdelijk wordt onderbroken, terwijl honderden mensen nog steeds worden vastgehouden omdat zij hun recht op vrije meningsuiting hebben uitgeoefend, en journalisten steeds meer onder druk worden gezet.

“Hoewel ik de inspanningen van de regering om het terrorisme te bestrijden en de ontwikkeling in de regio te bevorderen erken, kunnen dergelijke beperkende maatregelen leiden tot schendingen van de mensenrechten en verdere spanningen en ontevredenheid in de hand werken”, zei zij.

India heeft de opmerkingen van de Hoge Commissaris van de VN van de hand gewezen. Reenat Sandhu, secretaris (West) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei: “Tekortkomingen in de naleving van de mensenrechten moeten op een transparante en onpartijdige manier worden aangepakt, met respect voor de nationale soevereiniteit en niet-inmenging in interne aangelegenheden van staten.”

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.